58 % vašich zaměstnanců
může mít problémy s duševním zdravím.1

82 % z nich to s nikým neřeší
a pomoc nehledá.1

A teď si představte, že máte možnost všem těmto lidem pomoci.

Jako kliničtí psychologové a lékaři přinášíme MyWay analytix®

 • Online software na intervenční screening duševního zdraví jednotlivce a celé organizace.
 • Klinický psycholog, jako průvodce, pomůže lidem pochopit a uvědomit si svůj aktuální stav: Kde jsem a Co a jak dělám. 
 • S cílem posuzovat míru a úroveň rizika rozvoje psychických onemocněních a předcházet vzniku závažných psychických stavů. 

MyWay analytix® organizaci přinese

 • Komplexní analýzu duševního zdraví organizace jako celku. Bude vědět kde se nachází, a získá jasnou představu, na jaké konkrétní oblasti se zaměřit.
 • Prevenci a snížení rizika vzniku duševních problémů.
 • Sledování trendů (na roční bázi) ukáže, zda se organizace posouvá správným směrem.

V konečném důsledku

 • Zvýšení produktivity a celkového výkonu organizace, snížení nákladů.
 • Udržení stávajících zaměstnanců a zlepšení náboru nových.
 • Posilování vztahu zaměstnanců k organizaci a budování atraktivní značky zaměstnavatele.

MyWay analytix®

je nástroj, který pomůže lidem se zastavit a reflektovat, kde se nachází a jak se do daného místa dostali.
 • Snížení rizika syndromu vyhoření

  Snížení rizika syndromu vyhoření

  Věříme, že MyWay analytix® může výrazně minimalizovat rizika spojená se syndromem vyhoření, stresem a dalšími duševními problémy mezi zaměstnanci.

 • Vyšší engagement a loajalita

  Vyšší engagement a loajalita

  MyWay anylytix® může přispět k vyšší produktivitě a engagementu zaměstnanců a k celkovému zlepšení pracovního prostředí.

 • Employer branding

  Employer branding

  MyWay analytix® může přispět ke zlepšení kultury a dobrého jména organizace.

 • Úspora nákladů

  Úspora nákladů

  MyWay analytix® může vést k úsporám nákladů v dlouhodobém horizontu prostřednictvím snížení nákladů na nábor zaměstnanců, jejich udržení a zvýšení produktivity.

 • Podpora výzkumu a Lékařské fakulty MUNI

  Podpora výzkumu a Lékařské fakulty MUNI

  Implementací MyWay analytix® podpoříte duševní zdraví svých zaměstnanců, další výzkum v této oblasti a Lékařskou fakultu MUNI.

 • ESG

  ESG

  Zahrnutím MyWay analytix® do ESG reportingu organizace může demonstrovat své závazky v pilíři S (sociální odpovědnosti).

MyWay analytix®

Jednotlivci přinese:

 • Komplexní analýza
  Komplexní analýzu duševního zdraví 14 MENTAL HEALTH INDICATORS™.
 • Video průvodce
  Personalizovanou podporu a okamžitou zpětnou vazbu od klinického psychologa (v podobě video-průvodce), včetně návrhu oblastí, na které se zaměřit.
 • Varovné signály
  Časnou detekci varovných signálů a možnost rychlého zásahu před rozvojem závažnějších problémů.
MyWay analytix® v jeden moment může dostat klinického psychologa
a další odborníky ke všem vašim zaměstnancům.

Vědecký tým

 • doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

  Klinický psycholog


  Miroslav Světlák je klinický psycholog, psychoterapeut a také učitel na lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde v současnosti působí jako přednosta Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky.

  doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
 • doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

  Psycholožka


  Alena Slezáčková je docentkou psychologie na Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

  doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
 • PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

  Psycholožka, Psychometrička


  Denisa Denglerová je psycholožka a psychometrička, vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně a Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

  PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
 • MUDr. Monika Lekárová

  Lékařka


  Monika Lekárová je lékařka a doktorandka Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky LF MU.

  MUDr. Monika Lekárová
 • Mgr. Zdeňka Barešová

  Antropoložka


  Mgr. Zdeňka Barešová, antropoložka a postgraduální studentka oboru Neurovědy-Psychiatrie LF MU. Vystudovala antropologii na PřF MU, následně započala postgraduální vzdělání na ÚLPP LF MU a současně studuje Psychologii na FF MU.

  Mgr. Zdeňka Barešová
 • PhDr. Adam Suchý

  Klinický psycholog


  PhDr. Adam Suchý, klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec.

  PhDr. Adam Suchý
 • Bridget Grenville-Cleave, MAPP, MBA, FCCA, Assoc. CIPD

  Konzultant a školitel pozitivní psychologie


  Bridget Grenville Cleave je konzultantkou a školitelkou v oblasti pozitivní psychologie pro veřejný i soukromý sektor ve Velké Británii, i v zahraničí s více jak 15letou zkušeností v této oblasti.

  Bridget Grenville-Cleave, MAPP, MBA, FCCA, Assoc. CIPD

Náš příběh

Společnost MilkyWay be well byla založena v roce 2021. Využívá expertízu odborníků z Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky pod vedením doc. Světláka.

Spin-off společnost stejného jména byla založena v roce 2023. 

Samotný název "MilkyWay be well" odkazuje na Mléčnou dráhu - Galaxii, která představuje jednu z nekonečných cest, jež nás jako lidstvo fascinují a inspirují. Tento název v kombinaci s "be well" má za cíl vyjádřit naši snahu pomoci lidem nalézt vlastní cestu ke zdraví a spokojenosti.

Stejně jako je Mléčná dráha složená z mnoha hvězd a objektů, tak i náš mozek se skládá z mnoha součástí a procesů, které spolu úzce souvisejí a ovlivňují se navzájem.

Podobně jako je prozkoumávání vesmíru náročný a neustále se rozvíjející proces, tak i výzkum duševního zdraví a jeho zlepšování vyžaduje hledání nových cest, a především spolupráci mezi odborníky různých oblastí.

Naší vizí je stát se katalyzátorem pro pozitivní a udržitelnou změnu v oblasti duševního zdraví, a to napříč sektory, zeměmi a hranicemi. Přinášíme řešení založená na nejnovějších vědeckých poznatcích, rozsáhlé klinické praxi a nejmodernějších technologiích.

Naše hodnoty

 • Zdraví a spokojenost celé společnosti

  Věříme, že s našimi řešeními můžeme přispět k minimalizaci rizik spojených s duševními problémy a pomoci lidem najít cestu ke šťastnějšímu a plně prožitému životu.
 • Věda a inovace

  Integrujeme poznatky evidence-based medicíny s moderní technologií v oblasti mental eHealth, abychom poskytovali nejlepší služby a nástroje pro měření a zlepšování duševního zdraví ve společnosti. Naše práce je založena na důkladném vědeckém výzkumu a aplikaci nejnovějších vědeckých poznatků.
 • Podpora  vědy a Lékařské fakulty MUNI

  Naše řešení nejen pomáhají jednotlivcům a organizacím, ale také podporují výzkum v oblasti duševního zdraví a samotnou Lékařskou fakultu MUNI.
 • Udržitelné podnikání

  Vážíme si psychického i fyzického zdraví společnosti, rozvíjíme udržitelný přístup v podnikání, kde udržitelnost není jen prázdné slovo, ale především příležitost k pozitivním změnám.

Podpořeno v rámci programu INOSTART

Tento projekt byl realizován za finanční podpory programu Technologická inkubace.

Reference

 1. IPSOS, výzkum „Psychické zdraví české populace"; CASI; N=2004. Listopad - prosinec 2022.

Staňte se součástí komunity, která si váží psychického i fyzického zdraví společnosti, kde udržitelnost není jen prázdný pojem, ale především příležitost k pozitivní změně.