Vnímáte, že už to delší dobu není ono, ale na návštěvu psychologa si zatím netroufáte?

Nebo jste již objednaní, a čekáte?

Pojďme společně udělat první krok ke změně.

Jako kliničtí psychologové a lékaři přinášíme sebe-diagnostický nástroj MyWay analytix®

 • Pomůžeme vám pochopit a uvědomit si váš aktuální stav duševního zdraví: Kde jste a jak jste se do daného místa dostali, a to jako vaši digitální průvodci.
 • Jedině dobré pochopení, jak naše nepohoda a trápení vznikají, je nutným výchozím místem pro změnu.
 • Zhodnotíme míru rizika ve 14 oblastech (14 MENTAL HEALTH INDICATORS™) ovlivňujících vaše duševní zdraví. Získáte možnost srovnání s ostatními, a také doporučení, na jaké oblasti se ve svém životě zaměřit.

MyWay analytix® jako první krok ke změně

 • Výzkumy v oblasti duševního zdraví opakovaně ukazují, že prvním a nutným krokem k jakékoli změně v životě je zastavit se a uvědomit si, co vše se v tuto chvíli děje. Kde se nacházím a jak jsem se do dané situace dostal.
 • MaWay analytix® nevyřeší všechny vaše problémy na počkání, ale je místem, kde můžete začít. Je prvním krokem na cestě za lepší mentální kondicíprvním krokem ke změně pro všechny, kteří jsou ochotni o sobě přemýšlet a něco pro sebe udělat.

MyWay analytix®

1 099 Kč s DPH (cena roční licence)

Co získám

 • Komplexní zhodnocení
  Komplexní zhodnocení svého duševního zdraví ve 14 oblastech (14 Mental Health Indicators™), rozdělené do dvou modulů: Kde jsem a Co a jak dělám
 • Zpětná vazba
  Personalizované zpětné vazby a podporu od klinického psychologa ve formě video-průvodce, v obou modulech.
 • Bonusová videa
  Bonusová videa, kde najdete mnoho zajímavých informací, doporučení a cvičení.
 • Osobní zpráva
  Osobní zprávu obsahující mimo jiné vaše výsledky, srovnání s referenční skupinou a stanovení oblastí pro zlepšení.
 • Neomezený přístup do osobní knihovny
  Neomezený přístup do vaší osobní knihovny, kde uvidíte svoje výsledky, a k nim všechna doprovodná videa (úvodní ke každé oblasti, zpětné vazby a bonusová).
 • Zakoupením podpoříte
  Zakoupením MyWay analytix® podpoříte přímo Lékařskou fakultu MUNI a další výzkum v této oblasti.
MyWay analytix® je adekvátní alternativou ke dvěma sezení s odborníkem (více jak dvě hodiny času), jehož otázky, intervence a zhodnocení máte k dispozici kdykoli a kdekoliv, kde jste připojeni k internetu.

Odborný tým

 • doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.

  Klinický psycholog


  Miroslav Světlák je klinický psycholog, psychoterapeut a také učitel na lékařské fakultě Masarykovy univerzity, kde v současnosti působí jako přednosta Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky.

  doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
 • doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.

  Psycholožka


  Alena Slezáčková je docentkou psychologie na Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

  doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
 • PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.

  Psycholožka, Psychometrička


  Denisa Denglerová je psycholožka a psychometrička, vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně a Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

  PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
 • MUDr. Monika Lekárová

  Lékařka


  Monika Lekárová je lékařka a doktorandka Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky LF MU.

  MUDr. Monika Lekárová
 • Mgr. Zdeňka Barešová

  Antropoložka


  Mgr. Zdeňka Barešová, antropoložka a postgraduální studentka oboru Neurovědy-Psychiatrie LF MU. Vystudovala antropologii na PřF MU, následně započala postgraduální vzdělání na ÚLPP LF MU a současně studuje Psychologii na FF MU.

  Mgr. Zdeňka Barešová
 • PhDr. Adam Suchý

  Klinický psycholog


  PhDr. Adam Suchý, klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec.

  PhDr. Adam Suchý
 • Bridget Grenville-Cleave, MAPP, MBA, FCCA, Assoc. CIPD

  Konzultant a školitel pozitivní psychologie


  Bridget Grenville Cleave je konzultantkou a školitelkou v oblasti pozitivní psychologie pro veřejný i soukromý sektor ve Velké Británii, i v zahraničí s více jak 15letou zkušeností v této oblasti.

  Bridget Grenville-Cleave, MAPP, MBA, FCCA, Assoc. CIPD

Náš příběh

Společnost MilkyWay be well byla založena v roce 2021. Využívá expertízu odborníků z Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky pod vedením doc. Světláka.

Spin-off společnost stejného jména byla založena v roce 2023. 

Samotný název "MilkyWay be well" odkazuje na Mléčnou dráhu - Galaxii, která představuje jednu z nekonečných cest, jež nás jako lidstvo fascinují a inspirují. Tento název v kombinaci s "be well" má za cíl vyjádřit naši snahu pomoci lidem nalézt vlastní cestu ke zdraví a spokojenosti.

Stejně jako je Mléčná dráha složená z mnoha hvězd a objektů, tak i náš mozek se skládá z mnoha součástí a procesů, které spolu úzce souvisejí a ovlivňují se navzájem.

Podobně jako je prozkoumávání vesmíru náročný a neustále se rozvíjející proces, tak i výzkum duševního zdraví a jeho zlepšování vyžaduje hledání nových cest, a především spolupráci mezi odborníky různých oblastí.

Naší vizí je stát se katalyzátorem pro pozitivní a udržitelnou změnu v oblasti duševního zdraví, a to napříč sektory, zeměmi a hranicemi. Přinášíme řešení založená na nejnovějších vědeckých poznatcích, rozsáhlé klinické praxi a nejmodernějších technologiích.

Naše hodnoty

 • Zdraví a spokojenost celé společnosti

  Věříme, že s našimi řešeními můžeme přispět k minimalizaci rizik spojených s duševními problémy a pomoci lidem najít cestu ke šťastnějšímu a plně prožitému životu.
 • Věda a inovace

  Integrujeme poznatky evidence-based medicíny s moderní technologií v oblasti mental eHealth, abychom poskytovali nejlepší služby a nástroje pro měření a zlepšování duševního zdraví ve společnosti. Naše práce je založena na důkladném vědeckém výzkumu a aplikaci nejnovějších vědeckých poznatků.
 • Podpora  vědy a Lékařské fakulty MUNI

  Naše řešení nejen pomáhají jednotlivcům a organizacím, ale také podporují výzkum v oblasti duševního zdraví a samotnou Lékařskou fakultu MUNI.
 • Udržitelné podnikání

  Vážíme si psychického i fyzického zdraví společnosti, rozvíjíme udržitelný přístup v podnikání, kde udržitelnost není jen prázdné slovo, ale především příležitost k pozitivním změnám.

Podpořeno v rámci programu INOSTART

Tento projekt byl realizován za finanční podpory programu Technologická inkubace.

Reference

 1. IPSOS, výzkum „Psychické zdraví české populace"; CASI; N=2004. Listopad - prosinec 2022.

Staňte se součástí komunity, která si váží psychického i fyzického zdraví společnosti, kde udržitelnost není jen prázdný pojem, ale především příležitost k pozitivní změně.